Válaszos zsoltár C-év

Január 6. VÍZKERESZT

URUNK MEGJELENÉSE

Főünnep

 

 

Urunk megjelenése (Vízkereszt)

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13    5. tónus.

 

Válasz: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! Vö. 11. vers.

 

Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának,

hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.

Hívek: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

 

E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke , * míg csak a hold meg nem szűnik;

uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.

H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

 

E: Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, * Arábia és Sába királyai adományokkal közelednek.

Minden király leborul előtte, * és minden nép neki szolgál.

H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

 

E: Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, * a nyomorultat, akin nem segít senki.

Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szegényeket megsegíti.

H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

 

ALLELUJA

 

Alleluja. 2. szám.

Láttuk napkeleten csillagát, * és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. Mt 2,2 – 2. tónus. Alleluja.

 

 

 

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

Ünnep

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 28,1a és 2. 3ac-4. 3b. és 9b-10        4g. tónus.

 

Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. Vö. 11 b. vers.

 

Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei,

adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi díszben!

Hívek: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.

 

E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött.

Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel.

H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.

 

E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik.

Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké.

H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.

 

Vagy:

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1 b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30          8 G. tónus.

 

Válasz: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

 

Előénekes: Uram, Istenem, csodálatos a te nagyságod, * fenségbe és ékességbe öltözöl.

Sugárzó fény a te köntösöd, * kifeszíted az eget, mint egy sátort.

Hívek: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

 

E: Vizek fölött áll a te otthonod, + a felhőket fogatul használod, * és tovaszállsz a szelek szárnyán. Követeddé teszed a szeleket, * és szolgáddá a tüzes villámot.

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

 

E: Mily számosak a te műveid, Uram, +bölcsességgel alkottál mindent, * teremtményeid betöltik a földet.

Mily nagy és széles a tenger, + megszámlálhatatlan élőlény nyüzsög benne: * kicsiny és hatalmas állatok.

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

 

E: Mindenek tőled várják, * hogy enniök adj a kellő időben.

Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, * megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval.

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

 

E: De megzavarodnak, ha elfordítod arcodat, * elpusztulnak és a porba térnek, ha megvonod éltető erődet.

Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

 

 

ALLELUJA

Alleluja. 3. szám.

Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mk 9,6 – 3a. tónus.

Alleluja.

 

Vagy:

 

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.

Eljön az, aki hatalmasabb nálam – mondja Keresztelő János, * ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Vö. Lk 3,16 – 4g. tónus. Alleluja.

 

 

 

Évközi 2. vasárnap

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a és c     11. tónus.
Válasz: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. Vö. 3. vers.

Elôénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

E: Hirdessétek dicsôségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

E: Népek családjai, adjatok az Úrnak, + adjatok az Úrnak dicsôséget és hatalmat, * ismerjétek el az Úr nevének dicsôségét.
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

E: Boruljatok le az Úr elôtt, + színe elôtt rendüljön meg az egész föld, mondjátok a nemzeteknek: ,,Az Úr uralkodik!''
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

 

 

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsôségébôl részt adjon nékünk. 2 Tessz 2, 14 -- 6. tónus.
Alleluja.

 

 

Évközi 3. vasárnap

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 8. 9. 10. 15     2. tónus.
Válasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6, 69

Elôénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
Hívek: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.
Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad.
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.

H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Legyen kedves elôtted szívem gondolata és ajkam beszéde, * Uram, te vagy menedékem és megváltóm.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.


ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4, 18 -- 6. tónus.
Alleluja.

 

Évközi 4. vasárnap

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab és 17.    2. tónus.
Válasz: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. Vö. 15ab. vers.

Elôénekes: Te vagy, Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem.
Igazságodban ments meg, + szabadíts meg engem, * fordítsd felém füled és siess segítségemre.
Hívek: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

E: Légy megmentô sziklám és erôs váram, * ahol oltalmat nyerjek.
Mert te vagy, Istenem, erôsségem és menedékem, * ragadj ki a bűnösök kezébôl.

H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

E: Te vagy reménységem, Istenem, * ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
Anyám méhétôl te vagy támaszom, * anyám ölétôl fogva védelmezôm.
H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

E: Igazságodat hirdeti ajkam, * és szabadító tetteidet egész nap.
Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, * csodáidat mindmáig hirdetem.
H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.


ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4, 18 -- 6. tónus.
Alleluja.

 

 

Évközi 5. vasárnap

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8    12. tónus.
Válasz: Angyalaid elôtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem. (1c.)

Elôénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyébôl, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid elôtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
Hívek: Angyalaid elôtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

E: Szent neved mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erôt lelkemben.

H: Angyalaid elôtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

E: Dicsôítsen téged a föld minden királya, * amikor meghallja ajkad szózatát.
Az Úr útjairól énekeljenek, * mert nagy az Úr dicsôsége.
H: Angyalaid elôtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

E: Megszabadít engem a te jobb kezed, * az Úr javamra dönti el ügyem.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad, * ne vesd meg kezed alkotásait.
H: Angyalaid elôtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Kövessetek engem, mondja az Úr, * és én emberek halászává teszlek titeket. Mt 4, 19 -- 6. tónus.
Alleluja.

 

Nagyböjt 1. vasárnapja

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15    2. tónus.
Válasz: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 15b. vers.

Elôénekes: Aki a Fölséges oltalmában lakik, * a Mindenható árnyékában tarózkodik.
Így szól az Úrhoz: + ,,Menedékem és váram te vagy nékem, * Istenem, benned bízom.''
Hívek: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.

E: Nem eshet semmi bajod, * otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
Mert angyalainak parancsol felôled, * hogy ôrizzenek minden utadon.

H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.

E: Kezükben hordoznak téged, * hogy kôbe ne üssed lábadat.
Áspiskígyón és viperán lépdelsz, * oroszlánt és sárkányt eltiporsz.
H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.

E: ,,Megszabadítom ôt, mivel ragaszkodik hozzám, * oltalmazom, mert nevemet ismeri.
Hozzám kiált, és én meghallgatom ôt, + minden szükségben vele vagyok, * megszabadítom és dicsôséget szerzek néki.''

H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b -- 2. tónus.

 

 

Nagyböjt 2. vasárnapja

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 26, 1. 7-8. 9abc. 13-14     4g. tónus.
Válasz: Az Úr az én világosságom, * és ô az én üdvösségem. 1 a. vers.

Elôénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitôl félnék.
Az Úr életem oltalmazója, * kitôl rettegnék.
Hívek: Az Úr az én világosságom, * és ô az én üdvösségem.

E: Uram, halld meg kiáltó szavamat, * könyörülj rajtam és hallgass meg engem.
Szívem rólad mondta: * ,,Keressétek az ô arcát!''
H: Az Úr az én világosságom, * és ô az én üdvösségem.

E: A te arcodat keresem, Uram, * ne rejtsd el elôlem arcodat.

Ne fordulj el haragodban szolgádtól, * segítségem te vagy, el ne taszíts.
H: Az Úr az én világosságom, * és ô az én üdvösségem.

E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élôk földjén.
Remélj az Úrban, bátran cselekedj, * szíved legyen erôs, és bízzál az Úrban.
H: Az Úr az én világosságom, * és ô az én üdvösségem.


EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

A fényes felhôbôl az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez az én szeretett Fiam, ôt hallgassátok!'' Vö. 2 Pét 1, 17 -- 3a. tónus.

 

 

Nagyböjt 3. vasárnapja

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 és 11    11. tónus.
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Vö. 8a. vers.

Elôénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensôm az ô szent nevét áldja.
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Megbocsátja minden vétkedet, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, * nagy irgalmú és hosszan tűrô.
Nem bűneink szerint bánik vélünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nékünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: *  könyörületre hajlik szíve.

E: Amilyen messze van napkelettôl a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tôlünk.
Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélôn.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Az Úr mondja: + ,,Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa.'' Mt 4, 17 -- 7b. tónus.

 

 

Nagyböjt 4. vasárnapja

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 4-5. 6-7    4g. tónus.
Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 9a. vers.

Elôénekes: Minden idôben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.

E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsôítsük az ô nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ô meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésbôl.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.

E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Fölkelek, és atyámhoz megyek, + azt mondom néki, * ,,Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.'' Lk 15, 18 -- 2. tónus.

 

 

Nagyböjt 5. vasárnapja

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6.    8 G. tónus.
Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívbôl ujjongunk. 3. vers.

Elôénekes: Midôn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
Hívek: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívbôl ujjongunk.

E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * ,,Az Úr nagy dolgot művelt vélük.''
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívbôl ujjongunk.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívbôl ujjongunk.

E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívbôl ujjongunk.

E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívbôl ujjongunk.EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi Urunk Istenünk, mert jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! Joel 2, 12-13 -- 3a. tónus.

 

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

(Az ünnepi és a körmenetes mise közt csak az evangélium változik)

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24    2. tónus.
Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Vö. 2a. vers.

Elôénekes: Aki csak rám néz, mind kinevet, * elhúzza száját, fejét csóválja.
Az Úrban remélt, hát mentse meg, * ha szereti ôt, szabadítsa meg.
Hívek: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Kutyák falkája vett körül, * gonosztevôk serege szorongat engem.
Átlyuggatták kezemet és lábamat, * megszámlálhatom minden csontomat.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Elosztják maguk közt ruhámat, * és köntösömre sorsot vetnek.
Te azonban, Uram, ne maradj távol, * erôsségem, siess és segíts.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Hirdetni fogom nevedet testvéreim elôtt, * a gyülekezetben dicsôítelek téged.
Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, + magasztaljátok ôt, Jákob fiai, Izrael minden gyermeke félje ôt.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta, + és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek. Fil 2, 8-9 -- 7b. tónus.

 

 

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 21-22. 25 és 27    6. tónus.
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! Vö. 2. vers.

Elôénekes: Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, * szent olajommal felkentem.
Biztos támasza kezem lesz, * karom teszi ôt erôssé.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

E: Vele lesz hűségem és kegyelmem, * magasra emelkedik feje az én nevemben.
Így szólít majd engem: + ,,Atyám vagy, nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.''

H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Az Úr Lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61, 1; idézi Lk 4, 18 -- 7b. tónus.

 

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 115, 12-13. 15-1 abc. 17-18.    7b. tónus.
Válasz: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. Vö. 1 Kor 10, 16.

Elôénekes: Az Úrnak mit adhatnék, * mindazért, amit nékem adott?
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Hívek: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.

E: Drága dolog a Úr színe elôtt, * szentjei dicsô halála.
Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, * bilincseimet széjjel törted.
H: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.

E: Bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe elôtt.
H: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Jézus mondja: + ,,Új parancsot adok nektek. * Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.'' Jn 13, 34 -- 8 G. tónus.

 

 


Nagypéntek

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 30, 2 és 6. 12-13. 15-16. 17 és 25    2. tónus.
Válasz: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

Elôénekes: Te vagy, Uram, én reményem: + ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz voltodban szabadíts meg engem.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, hűséges Istenem.
Hívek: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

E: Ellenségeimnek gúny tárgya lettem, + szomszédaimnak szégyene, barátaimnak félelme, * kitérnek elôlem, akik az utcán látnak.

Szívükben elfelednek, mintha meghaltam volna, * olyanná lettem, mint az összetört edény.
H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

E: Én azonban benned remélek, Uram, * azt mondom: ,,Te vagy Istenem, kezedben van sorsom.''
Ragadj ki az ellenség kezébôl, * és azoktól, akik üldöznek engem.
H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

E: Ragyogjon fel arcod szolgád fölött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.

Legyetek bátrak, és erôs szívűek, * mind, akik reménykedtek az Úrban.
H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta, + és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek. Fil 2, 8-9 -- 7b. tónus.

 

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe -- Húsvéti vigília

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1-2a. 5-6. 10 és 12. 13-14. 24 és 35c    8 G. tónus.
Válasz: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers.

Elôénekes: Mondj áldást, lelkem az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én
Uram, Istenem.
Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd.
Hívek: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

E: Szilárd alapokra ágyaztad a földet, * nem fog soha meginogni.
Az ôstenger köntösként takarta, * a hegyeket is vizek borították.

H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

E: A forrásvizeket patakokba gyűjtöd, * ott csörgedeznek a hegyek között.
Az ég madarai partjukon fészkelnek, * az ágak közt zengik énekük.
H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

E: Eged kamráiból öntözöd a hegyeket, * a földet jóltartod javaid bôségével.
Az állatoknak füvet sarjasztasz, + és növényeket az ember javára hogy kenyeret nyerjen a földbôl.

H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

E: Mily sokrétű a te műved, Uram! * bölcsességgel alkottál mindent.
Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem az Úrnak.
H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

Vagy:


VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 és 22    5. tónus.
Válasz: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma. Vö. 5b. vers.

Elôénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma.

E: Az egek az Úr szavára lettek, * szája leheletére csillagseregük.
Mintegy tömlôbe gyűjti a tenger vizét, * örvénylô hullámait mederbe zárja.

H: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma.

E: Boldog a nemzet, amelynek az Úr az Istene, * a nép, amelyet örökségül választott magának.
Letekint Isten a mennybôl, * s látja mind az emberfiakat.
H: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma.

E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ô a segítônk, és ô a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma.VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 5 és 8. 9-10. 11    1 D2 tónus.
Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. Vö. 1. vers.

Elôénekes: Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram, * te tartod kezedben sorsomat.
Szüntelenül magam elôtt látom az Urat, * ô áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.
Hívek: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

E: Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, * reménységben nyugszik testem is.
Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában, * és nem engeded, hogy szented romlást lásson.

H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

E: Az élet útját mutatod nekem, + színed elôtt az öröm teljessége, * és jobbodon a gyönyörűség mindörökké.
H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.VÁLASZOS ZSOLTÁR Kiv 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18    5. tónus.
Válasz: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsôség övezi. Vö. 1. vers.

Elôénekes: Énekeljünk az Úrnak, mert dicsôség övezi: * a lovat és lovasát a tengerbe vetette.
Az Úr az én erôsségem és pajzsom, * szabadítóm ô lett nékem.
Dicsôítem ôt, ô az én Istenem, * magasztalom, mert atyáim Istene.
Hívek: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsôség övezi.

E: Olyan az Úr, mint a hôs harcos, * és ,,Mindenható'' az ô neve.

A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette, * válogatott harcosai elmerültek a Vörös-tengerbe.
H: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsôség övezi.

E: A hullámok elborították ôket, * mint a kô, mélybe merültek.
A te jobbod Uram, erejével tündöklik, * Uram, jobbod szétzúzza az ellenséget.
H: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsôség övezi.

E: Bevezeted népedet, és elülteted örökséged hegyén, + melyet erôs lakhelyeddé és szentélyeddé a te kezed formált. * Az Úr uralkodik  örökkön-örökké.

H: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsôség övezi.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4     4g. tónus.
Válasz: Mint szarvasgím a források vizére, * úgy sóvárog utánad a lelkem, Istenem. Vö. 41, 2. vers.

Elôénekes: Lelkem szomjazik az Isten után, + az élô Isten után, * mikor mehetek, hogy megjelenjek az Isten színe elôtt?
Arra gondolok, + hogyan mentem be a csodás hajlékba Isten házáig, * miközben ujjongott és énekelt az ünneplô sokaság.
Hívek: Mint szarvasgím a források vizére, * úgy sóvárog utánad a lelkem, Istenem.

E: Küldd el világosságodat és hűségedet, * hogy azok vezessenek szent hegyedre és a te hajlékodba.
Odalépek Isten oltárához, + örömöm Istenéhez, * citeraszóval magasztallak téged, én Uram, Istenem.
H: Mint szarvasgím a források vizére, * úgy sóvárog utánad a lelkem, Istenem.

Vagy, ha keresztelnek: Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6
    (Lásd az 5. Olvasmány után)

Vagy kereszteléshez még:


VÁLASZOS ZSOLTÁR 50, 12-13. 14-15. 18-19    1 D2 tónus.
Válasz: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. Vö. 12a. vers.

Elôénekes: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erôs lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elôl, * és szent lelkedet ne vond meg tôlem.
Hívek: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erôsítsd meg bennem.
Megtanítom utaidat a vétkeseknek, * és a bűnösök hozzád térnek.

H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

E: Te a véres áldozatot nem kedveled, s ha égôáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
Isten elôtt kedves áldozat a megtört lélek, * Istenem, nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet.
H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 1-2. 16ab-17. 22-23     6. tónus.
Válasz: Alleluja, alleluja, alleluja. Vö. 6. szám.

Elôénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad?
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr jobb keze erôsnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
H: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kô, amelyet az építôk félredobtak, * íme, az vált szegletkôvé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.

H: Alleluja, alleluja, alleluja.

 


Húsvétvasárnap

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 1-2. 16ab-17. 22-23    6. tónus.
Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Vö. 24. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.

Elôénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr jobb keze erôsnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.

H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kô, amelyet az építôk félredobtak, * íme, az vált szegletkôvé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

 
( SZEKVENCIA ÉNEKLŐ EGYHÁZ 547.)
 

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. 1 Kor 5, 7b-8a -- 2. tónus.

Alleluja.

 

 

Húsvéthétfő

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 1-2a és 5. 7-8. 9-10. 11    1 D2 tónus.
Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. Vö. 1. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 1. szám.

Elôénekes: Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom! * Azt mondom Uramnak: ,,Istenem te vagy nékem.''
Istenem az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tôle várom.
Hívek: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye.

Mindenkor Istent tartom szemem elôtt; * jobbomon ô áll, semmitôl sem félek.
H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Örvend a szívem, és dalt zeng a lelkem, * sôt testem is megnyugszik bízva.
Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, * és testemnek romlás nem árthat.
H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midôn szent orcád látom.

Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.
H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Ezt a napot az Úristen adta. * Örvendjünk és vigadjunk rajta! Zsolt 117, 24 -- 5. tónus.
Alleluja.

 

Húsvét 2. vasárnapja

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 2-4. 22-24. 25-27a    6. tónus.
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Vö. 1. vers. 6. szám.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.

Elôénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kô, amelyet az építôk félredobtak * íme, az vált szegletkôvé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.

Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Uram, szabadíts meg engem, * ó, Uram, adj nekünk bôséget.
Áldott, aki jön az Úr nevében, + az Úr házából megáldunk titeket, *
Isten az Úr, ô ragyog felettünk.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.


ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja, + ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.'' Jn 20, 29 -- 5. tónus.
Alleluja.

 

Húsvét 3. vasárnapja

VÁLASZOS ZSOLTÁR 29, 2 és 4. 5-6. 11 és 12a és 13b    6. tónus.
Válasz: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. Vö. 2a. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.

Elôénekes: Magasztallak, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
Hívek: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti az ô szentjei, * és dicsérjétek az ô szent nevét.
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.

H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
Meghallgatott az Úr és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.


ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, * és megkönyörült az emberi nemen. -- 5. tónus.
Alleluja.

 


Húsvét 4. vasárnapja

VÁLASZOS ZSOLTÁR 99, 2. 3. 5    1. tónus.
Válasz: Mi az ô népe vagyunk, * és legelôjének nyája. 3c. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 1. szám.

Elôénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vigassággal!
Járuljatok színe elé, * vidám énekszóval.
Hívek: Mi az ô népe vagyunk, * és legelôjének nyája.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ô alkotott minket.
Az ô népe vagyunk, * legelôjének nyája.
H: Mi az ô népe vagyunk, * és legelôjének nyája. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Valóban jó az Úr, + irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékrôl nemzedékre.
H: Mi az ô népe vagyunk, * és legelôjének nyája. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.


ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok a jó Pásztor, * ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.'' Jn 10, 14 -- 8 G. tónus.
Alleluja.

 

Húsvét 5. vasárnapja

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 8-9. 10-11. 12-13ab    5. tónus.
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Vö. 1. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 5. szám.

Elôénekes: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrô.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Magasztaljon, téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsôségérôl szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Hirdessék az embereknek hatalmas tetteid, * királyságod fölséges dicsôségét.
A te országod örökkévaló ország, * uralmad megmarad nemzedékrôl nemzedékre.
H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.


ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Jézus mondja: + ,,Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.'' Jn 13, 34 -- 6. tónus.
Alleluja.

 

 

Húsvét 6. vasárnapja

VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és8.    5. tónus.
Válasz: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 4. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 5. szám.

Elôénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, * ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket, * és te vezérled ôket a földön.

H: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsôítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje ôt a föld minden határa.
H: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + ,,Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.'' Jn 14, 23 -- 8 G. tónus.
Alleluja.

 Urunk mennybemenetele   

VÁLASZOS ZSOLTÁR 46, 2-3. 6-7. 8-9    5. tónus.
Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 6. vers.
Vagy: Alleluja. 5. szám.

Elôénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérô szóval.
Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön.
Hívek: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Vagy: Alleluja.

E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!

H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Vagy: Alleluja.

E: Mivel Isten az egész föld királya, * bölcsességgel neki éneket zengjetek.
Isten országol a nemzetek fölött, * szent trónusán ül az Isten.
H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Vagy: Alleluja.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja: + Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28, 19a. 20b -- 5. tónus.

Alleluja.

 

Húsvét 7. vasárnapja

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1 és 2b. 6 és 7c. 9.    4g. tónus.
Válasz: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 1 a. és 9a. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 4. szám.

Elôénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget.
Trónjának támasza, * jog és igazság.
Hívek: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsôségét meglátják a népek.
Imádjátok ôt, * mind, ti angyalai.
H: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Mert te magasságos Úr vagy a világ fölött, * minden más istennél fölségesebb.
H: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.


ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: + ,,Nem hagylak árván titeket, * visszajövök hozzátok, és örülni fog majd a szívetek.'' Jn 14, 18 -- 4g. tónus.
Alleluja.

 

Pünkösd, vigília mise

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1-2a. 24 és 35c. 27-28. 29bc-30    8 G. tónus.
Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers.
Vagy: Alleluja. 8. szám.

Elôénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd.
Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Mily sokrétű a te műved, Uram! * bölcsességgel alkottál mindent.
Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem, az Úrnak.

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Mindenek tôled várják, * hogy enniök adj kellô idôben.
Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, * megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Ha megvonod éltetô erôdet, * elpusztulnak, és a porba térnek
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.


ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jöjj el, szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk. -- 8 G. tónus.
Alleluja.

 

Pünkösdvasárnap

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1 ab és 24ac. 29bc-30. 31 és 34    8 G. tónus.
Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers.
Vagy: Alleluja. 8. szám.

Elôénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet.
Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Ha megvonod éltetô erôdet, * elpusztulnak és a porba térnek.
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Dicsôség legyen az Úrnak örökkön-örökké, * örül az Úr minden művének.
Legyen elôtte kedves az énekem, * gyönyörűségemet ôbenne találom.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.SZEKVENCIA

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennybôl értenünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bôkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
Fóradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érô, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!

Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!
(SzVU! 97)

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jöjj el, Szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! --  8 G. tónus.
Alleluja.

 

 

Szentháromság vasárnapja

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 8, 4-5. 6-7. 8-9    5. tónus.
Válasz: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 2a. vers.

Elôénekes: Szemlélem az eget, ujjaid műve az, * te alkottad a holdat és az összes csillagot.
Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, * az emberfia, hogy gondot viselsz rá?
Hívek: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.

E: Az embert csaknem angyalnak alkottad, + megkoronáztad dicsôséggel és fönséggel, * hatalmába adtad kezed műveit.

H: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.

E: Mindent lábad alá vetettél, + minden juhot és barmot, * hozzá még a mezôk vadjait.
Az ég madarait és a tenger halait, * melyek a tenger ösvényét járják.
H: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Dicsôség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt és aki eljön újra! Vö. Jel 1, 8 -- 9. tónus.
Alleluja.

 

 Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 109, 1. 2. 3. 4    6. tónus.
Válasz: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 4bc. vers.

Elôénekes: Így szólt az Úr az én Uramhoz, +''Jobbom felôl foglalj helyet, * míg minden ellenségedet lábad alá vetem zsámolyul.''
Hívek: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.

E: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * ,,Ellenségeid között uralkodjál.
H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.

E: Nálad van az uralom hatalmad napján, * szent fényességben a hajnalcsillag elôtt szültelek téged.''

H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.

E: Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * ,,Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.''
H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok az égbôl szállott élô kenyér. * Aki eszik ebbôl a kenyérbôl, örökké élni fog.'' Jn 6, 51 -- 5. tónus.
Alleluja.